Shërbimet më të mira në treg



Telkos sjell internetin me shpejtësi pa limit, mbi 200 kanale, si dhe pako sportive, të cilat shtrihen në të gjithë Kosovën.




TV

10/ në muaj

 • +200 Kanale televizive
 • Resiver HD
 • Kanalet më të mira
 • Kanale sportive
 • Përkrahje Profesionale
 • Kyqja Falas

INTERNET

10/ në muaj

 • Internet deri në 40Mbps
 • DW 40 Mbps
 • UP 40 Mbps
 • Wireless
 • Përkrahje Profesionale
 • Kyqja Falas

DUO / DUO+

11.5/ në muaj

 • Internet deri në 40Mbps
 • +200 Kanale televizive
 • DW & UP 40 Mbps
 • Wireless
  Resiver HD
 • DUO 11.5€
  Kontratë vjetore

  DUO+ 20€
  138€ në vit
 • Përkrahje Profesionale
 • Kyqja Falas

INTERNET 70

30/ në muaj

 • Internet super i shpejtë
 • DW 70 Mbps
 • UP 70 Mbps
 • Wireless
 • Përkrahje Profesionale
 • Kyqja Falas

VIP

50/ në muaj

 • Internet super i shpejtë
 • DW 100 Mbps
 • UP 100 Mbps
 • Wireless
 • Përkrahje Profesionale
 • Kyqja Falas
E - PAYMENT