Mbështetuni tek ne për internetin më të shpejtë

Nëse keni biznes të vogël, të mesëm apo të madh, Telkos ju ofron shërbime që plotësojnë nevojat dhe kërkesat tuaja.

Ofertat tona në bazë të llojit të kërkesave të biznesit tuaj

2

Instalimi vetëm me kabell optik

3

Rrjet i dedikuar vetëm për biznesin tuaj

4

Shërbime tjera si: VPN, DRC, FIBER, MPLS, IP Reale, TV kanale

6

Kapacitet i lartë dhe qëndrueshmëri: brez i gjerë i frekuencave

Siguri e lartë në identifikimin për të mbrojtur secilin klient

Fleksibilitet

Jepi fuqi biznesit tënd!

shpejtësi prej 50 Mbps
100 Mbps
1000 Mbps
tripika
68-683069_thank-you-for-submitting-your-question-support-circle-icon-png

Përkrahje teknike 24/7

Rr. Ukshin Hoti, nr. 75, Pejton, Prishtinë 10000

+383 (38) 600 321

+383 (44) 100 995