Bëni biznes me internetin më të shpejt dhe lehtësoni punën tuaj

Telkos ju ofron internet të shpejt dhe të sigurt për të plotësuar kërkesat dhe nevojat e biznesit tuaj. Duku u lidhur përmes fijeve optike, ju përjetoni liri të plotë në komunikim me stafin, klientë, dhe bashkëpunëtoret tuaj

Ofertat tona në bazë të llojit të kërkesave të biznesit tuaj

2

Instalimi vetëm me kabell optik

3

Rrjet I dedikuar vetëm për biznesin tuaj

4

Shërbime tjera si VPN, DRC FIBER, MPLS, IP Reale, si dhe kanale televizive

6

Kapacitet I lartë dhe qëndrushmeri

Brezi I gjërë I frekuencave që mundëson shmangien e interferecave për shpejtësi të lartë

Siguri e lartë në identifikimin që përdoret për masë sigurie për qdo abonent të rrjetit

Fleksibilitet

Jepi fuqi Biznesit tend!

shpejtësi prej 50 Mbps
100 Mbps
1000 Mbps
tripika

Perkrahje teknike 24/7

No 75 Kosta Novakoviq, Prishtinë

+383 (38) 600 321

+383 (44) 100 995

bussnis@telkos.net

E - PAYMENT