KONKURS PËR VENDE PUNE

TELKOS LLC është njëri nga operatorët më inovativ në vend, i licensuar për shërbimet e internetit dhe televzionit kabllorë.
Me qëllim të ofrimit të shërbimeve sa më profesionale shpall konkurs per 9 vende të lira pune:


Titulli i punës: Agjent i shitjes ne teren - “D2D” (Door to Door – Derë më Derë)
Vendi e punës: Prishtinë - 6 vende pune, Deçan - 1 vend pune

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
- Të prezentoj shërbimet e Televizionit & Internetit klientit potencial;
- Të lidhë kontrata me klientët potencial;
- Të siguroj rritjen e shitjes;

Edukimi dhe përvoja:
- Përparësi kanë kandidatët të cilët kanë përfunduar Fakultetin e Ekonomik (Marketing) (e preferuar);
- Përvojë pune në fushën e marketingut (e preferuar);;
- Shkathtësi komunikuese dhe negociuese;
- Aftësi për të menaxhuar dhe kontrolluar rritjen e shitjes;
- Trajnime dhe certifikime ne fushen përkatëse janë përparësi;
- Njohja e gjuhës angleze;


Titulli i punës: Teknik Tereni

Vendet e punës: Viti - 2 vende pune


Detyrat dhe Përgjegjësitë:
- Shtrirje e rrjetes kabllore;
- Kyçje e klienteve;


Edukimi dhe përvoja
- Kandidati duhët të ketë së paku të përfunduar shkollimin e mesëm;
- Të jetë i aftë të punoj në grup dhe në formën individuale;
- Të ketë njohuri në fushen e rrjetave, wireless dhe kabllovik;
- Të posedoj patent-shofer, kategorin “B”;


Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV përmes e-mail adresës elektronike në: apliko@telkos.net. Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën
aplikoni. Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 10.08.2020


    Ngarko CV (formati .doc ose .pdf)*

    E - PAYMENT