Skanimi i kanaleve – Hapat qe duhet ndjekur:
  1. Instalimi
  2. Nit Kerkimi
  3. Frequency (Frekuenca) – 242
    Symbol Rate (Shkalla e Simbolit) – 6900
    Modulation (Modulimi) – 64QAMResetimi i Reciverit – Hapat qe duhet ndjekur:

  1. Mjetet
  2. Vendosje e konfigurimit baze
  3. Kthimi i sistemit ne konfigurimin baze
  4. Selektimi i gjuhes (zakonisht Albanian)