Skanimi i kanaleve – Hapat qe duhet ndjekur:
 1. Instalimi
 2. Nit Kerkimi
 3. Frequency (Frekuenca) – 242
  Symbol Rate (Shkalla e Simbolit) – 6900
  Modulation (Modulimi) – 64QAMResetimi i Reciverit – Hapat qe duhet ndjekur:

 1. Mjetet
 2. Vendosje e konfigurimit baze
 3. Kthimi i sistemit ne konfigurimin baze
 4. Selektimi i gjuhes (zakonisht Albanian)