Skanimi i kanaleve – Hapat qe duhet ndjekur:
 1. Installation (Instalimi)
 2. Cable Setup (Vendosja e kabllit)
 3. Nit Search (Nit Kerkimi)
 4. Frequency (Frekuenca) – 242
  Symbol Rate (Shkalla e Simbolit) – 6900
  Modulation (Modulimi) – 64QAM
 5. Ne fund shtypim pullen e kuqe.Resetimi i Reciverit – Hapat qe duhet ndjekur:
 1. System Setting
 2. Set Factory Default
 3. Password: 8888