Kontakti i suportit në gjith Kosovën në bazë të regjioneve

Prishtine & Fushe Kosove
Tel: +383 (38) 600 321
Mob: +383 (44) 100 995
E-mail: info@telkos.net
Support: support@telkos.net
Business Sales: sales@telkos.net
Addresa: Rr. Ukshin Hoti, Nr.75 10000 Prishtinë, Kosovë
E Hënë - E Premte: 08:00 deri 19:00
E Shtunë: 09:00 deri 17:00
E Diel: Mbyllur
Besi
Tel: 044 241 772 & 049 241 772
E-mail: info@telkos.net
Support: support@telkos.net
Business Sales: sales@telkos.net
Addresa: Besi
E Hënë - E Premte: 08:00 deri 19:00
E Shtunë: 09:00 deri 17:00 E Diel: Mbyllur
Mitrovice
Tel: 045 222 102 & 049 512 345
E-mail: info@telkos.net
Support: support@telkos.net
Business Sales: sales@telkos.net
Addresa: Mitrovice
E Hënë - E Premte: 08:00 deri 19:00
E Shtunë: 09:00 deri 17:00 E Diel: Mbyllur
Podujeve
Tel: 044 241 772 & 049 241 772
E-mail: info@telkos.net
Support: support@telkos.net
Business Sales: sales@telkos.net
Addresa: Podujeve
E Hënë - E Premte: 08:00 deri 19:00
E Shtunë: 09:00 deri 17:00 E Diel: Mbyllur

Kontakti i suportit në gjith Kosovën në bazë të regjioneve

Tel: +383 (38) 600 321
Mob: +383 (44) 100 995
E-mail: info@telkos.net
Support: support@telkos.net
Business Sales: sales@telkos.net
Addresa: Rr. Ukshin Hoti, Nr.75 10000 Prishtinë, Kosovë
E Hënë - E Premte: 08:00 deri 19:00
E Shtunë: 09:00 deri 17:00
E Diel: Mbyllur
Tel: 044 241 772 & 049 241 772
E-mail: info@telkos.net
Support: support@telkos.net
Business Sales: sales@telkos.net
Addresa: Besi
E Hënë - E Premte: 08:00 deri 19:00
E Shtunë: 09:00 deri 17:00 E Diel: Mbyllur
Tel: 045 222 102 & 049 512 345
E-mail: info@telkos.net
Support: support@telkos.net
Business Sales: sales@telkos.net
Addresa: Mitrovice
E Hënë - E Premte: 08:00 deri 19:00
E Shtunë: 09:00 deri 17:00 E Diel: Mbyllur
Tel: 044 241 772 & 049 241 772
E-mail: info@telkos.net
Support: support@telkos.net
Business Sales: sales@telkos.net
Addresa: Podujeve
E Hënë - E Premte: 08:00 deri 19:00
E Shtunë: 09:00 deri 17:00 E Diel: Mbyllur

Na dërgoni mesazh    E - PAYMENT